نمای خشک سنگ

مطالعه این مطلب حدود 1 دقیقه زمان خواهد برد.
نمای سنگ به دو صورت تر (بوسیله ملات) و خشک (بدون استفاده ملات) در نمای ساختمان اجرا می گردد.

روش نصب نمای خشک سنگ

روش نصب نمای خشک سنگ که با نام روش نصب مکانیکی نیز معرفی شده است، با استفاده قطعات و اتصالات بخصوصی انجام می پذیرد.

در این روش نیازی به استفاده از ملات و سیمان نبوده و سنگ با استفاده از پیچ و مهره و بست فلزی بر روی نمای ساختمان نصب می گردد.

 در روش نصب نمای خشک سنگ باید مدل سنگی که برای نما مورد استفاده قرار می گیرد به قدری ضخیم باشد که بتوان بدون شکستن و ترک خوردن و با ایجاد سوراخ در سنگ اتصالات را به آن نصب نمود.

نصب سنگ به روش خشک به معماران و سازندگان ساختمان کمک می کند تا با زیبایی بیشتر، سرعت بالاتر، پِرت کمتر مصالح و بدون نقص پروژه را اجرا نمایند. یکی از مراحل مهم اجرای نمای خشک سنگ شامل انتخاب قطعات اتصال، متناسب با نوع و ابعاد سنگ و همچنین ایجاد شکاف مناسب در سنگ جهت قرارگیری و در مرحله بعد آماده سازی دیوار زیرین نما و نصب قطعات پانل سنگی نما می باشد.

روش اجرای نمای خشک سنگ بسیار ایمن است و باعث کاهش احتمال جدا شدن و افتادن سنگ از نما شده و یا آن را چندین سال به تاخیر می اندازد