ساختمان تجاری اداری ظفر

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

400 مترمربع
کرتینوال، سرامیک پرسلان، هندریل
آقای مهندس منافی
1399
واقع در خیابان ظفر (دستگردی)