هتل ولیعصر

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

1000 مترمربع
سرامیک پرسلان، کرتین وال، هندریل، لوور
مهندس مجتبوی
1398
تهران،میدان ولیعصر