شیرینی الهیه

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

300 مترمربع
پانچ متال
مهندس جهانگیری
1398
واقع در بلوار دادمان