ساختمان اداری ساسان

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

1850 مترمربع
سرامیک پرسلان، کامپوزیت، لوور آلومینیومی
مهندس آذر و مهندس جعفری
1398
تهران، خیابان زعفرانیه