بلوک B و C برج های مسکونی راسپینا

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

16000 مترمربع
مشاوره تخصصی و نظارت بر اجرای نمای خشک
شرکت مهندسی تربت پاک
در حال اجرا
تهران، اتوبان بابایی