ساختمان بانک خاورمیانه مشهد

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

1800 مترمربع
ورق سالید آلومینیوم، ورق پانچ فولادی، لوور آلومینیومی
بانک خاورمیانه
1402
مشهد، بلوار خیام