ساختمان ویلای مسکونی فشم

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

800 مترمربع
پنجره های ترمال بریک لیفت اند اسلاید
آقای مهندس اکبری
1400
فشم