هتل دیوان نصرت

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

11300 مترمربع
سنگ خشک، آجر، کرتین وال، سرامیک پرسلان، فایبرسمنت، پانچ متال
آقای مهندس موسوی
در حال اجرا
تهران، خیابان نصرت