ساختمان اداری آذین

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

3500 مترمربع
سنگ خشک، پنل GFRC ، ورق فولادی، کرتین وال
آقای مهندس حیدری، آقای مهندس کاظمی
در حال اجرا
تهران، بلوار کوهستان