ساختمان تجاری اداری آبان

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

4000 مترمربع
سرامیک پرسلان، کرتین وال
دکتر رحمانی اصل
1401
تهزان، خیابان نجات الهی