ساختمان تجاری اداری آبان

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

4000 مترمربع
سرامیک پرسلان، کرتین وال
آقای دکتر رحمانی اصل
1401
واقع در خیابان نجات الهی