ساختمان اداری تجاری سپند

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

450 مترمربع
کرتین وال
آقای مهندس کوهکن
1401
تهران، خیابان انقلاب