مجتمع تجاری اداری یاس قلهک

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

4730 مترمربع
سرامیک پرسلان، کرتین وال، ورق کامپوزیت
آقای مهندس نقدی، آقای مهندس اکبری
1401
تهران، خیابان شریعتی (قلهک)