ساختمان پزشکی دارویی آترا زیست آرای

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

6000 مترمربع
کرتین وال، سرامیک پرسلان، ورق کامپوزیت، لوور آلومینیومی، گریتینگ
شرکت آترا زیست آرای
در حال اجرا
کردان، شهرک صنعتی دارویی برکت