ساختمان اداری عالی پیام پزشکی پردیس

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

4500 مترمربع
کرتین وال، بتن اکسپوز، ورق فولادی
آقای مهران قنبرزاده
در حال اجرا
پردیس