سیستم Visible یا نمایان

سیستم Visible یا نمایان

مطالعه این مطلب حدود 1 دقیقه زمان خواهد برد.

این روش مورد تایید و پیشنهاد اکثر متخصصین و مهندسین نصب خشک سرامیک پرسلانی و آشنا به سرامیک می باشد. در این روش هیچگونه فعالیتی نظیر شیار یا سوراخ در بدنه سرامیک انجام نمی شود تا احتمال بروز استرس در سرامیک را در آن نقاط بوجود آورد.این روش از نظر اجرایی ساده ترین روش و علی رغم کاربردی بودن آن ارزان ترین و سبک ترین روش نیز می باشد.

نحوه اجرای سیستم Visible یا نمایان

در این روش کلیپس های اتصال از جنس استیل و نمایان می باشند، بدلیل ارتفاع کم این کلیپس ها که چهار گوشه یک سرامیک ۱۲۰×۶۰ را دربر می گیرند در ارتفاع بالاتر از ۳ متر مشهود نبوده و در عین حال می توان قسمت های نمایان کلیپس ها را همرنگ سطح رویه، رنگ کرد. البته باید توجه داشت که به جهت اینکه این بست ها در معرض عوامل جوی قرار دارند، میبایست از رنگ های پایدار در برابر عوامل جوی استفاده شود.