ساختمان مسکونی زعفرانیه

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

1500 مترمربع
سرامیک پرسلان
مهندس بابایی و مهندس بهزادی
در حال اجرا
واقع در زعفرانیه