شیرینی فروشی نون خامه ای

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

63 مترمربع
کرتین وال، ترمال بریک، پانچ متال
مهندس مهدی نژاد
سال 1400
واقع در بلوار اندرزگو