ساختمان اداری و تجاری نژند

مساحت:

متریال:

کارفرما:

سال ساخت:

آدرس:

1970 مترمربع
کامپوزیت، سرامیک پرسلان، کرتین وال، آجر
مهندس محمدی
در حال اجرا
واقع در گیلاوند